Podpora aktivního života seniorů

Ředitelství

šipka Zpět na úvodní stránku
Podpora aktivního života seniorů, jejich informovanosti, vzájemné setkávání a posilování kontaktů bylo hlavním cílem projektu s názvem Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018, který v letošním roce realizoval Zlínský kraj za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Z projektu byla finanční částkou podpořena také Inspirativní konference pro seniory, kterou pořádaly Sociální služby města Kroměříže a které se zúčastnilo přes 300 seniorů. V prosinci byl tento projekt společným setkáním seniorských organizací a kontaktních center ukončen. Díky projektu obdržely kontaktní místa v Kroměříži aktuální katalogy slev, které mohou senioři využít, pokud jsou držitelem senior pasu. Nové katalogy jsou k dispozici jak na Sociálních službách města Kroměříže, tak i v Klubu seniorů.