Poděkování od klientky

DPS U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

Klientka paní Šebestíková a celé zařízení DpS U Kašny děkují touto cestou panu místostarostovi Mgr. Bc. Karlu Holíkovi, BA, MBA, který měl zájem o to, aby byla naše klientka šťastná a spokojená. Paní Šebestíková má amputovanou jednu končetinu, ale i přes nepřízeň tohoto osudu jí nic nebrání v tom, aby pravidelně nacvičovala pomoci protézy chůzi. Pan místostarosta si při jedné z návštěv našeho zařízení s klientkou povídal a zjistil, že by si klientka moc přála kvalitní obuv, aby jí nácvik chůze šel ještě lépe. Vůbec neváhal a ihned sdělil, že se rád bude na splnění tohoto přání podílet. Správná a kvalitní obuv se tedy pro klientku vyřídila a zajistila, pan místostarosta obuv uhradil a nakonec dárek paní Šebestíkové osobně předal. Udělal jí tím obrovskou radost. Naše klientka si tohoto gesta velice cení. Děkujeme J J J.