Opatření v DOZP Barborka v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Na základě příkazu Ministerstva zdravotnictví ČR, a také v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 ve Zlínském kraji, vydávají Sociální služby města Kroměříže, p. o. s platností od 10. března 2020 ZÁKAZ POBYTU KLIENTŮ MIMO POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace, vycházky apod.

V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou. Při návratu pak bude muset podepsat písemné čestné prohlášení, že nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění. Při předávání doporučujeme mít vlastní roušku, 

Pokud je do služby přijímán nový klient, musí podepsat při příjmu čestné prohlášení, že v posledních 14 pracovních dnech nepobýval v oblastech zasažených koronavirem COVID-19, nepřišel do styku s osobou v karanténě a nemá žádné akutní respirační onemocnění.

 

Nadále s platností od 6. března 2020 platí veškerý ZÁKAZ NÁVŠTĚV ve všech zřizovaných sociálních službách do odvolání. Toto opatření je vydáno na základě doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlínském kraji.  

Zdůvodnění:

Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Klinické příznaky onemocnění se s největší pravděpodobností mohou objevit v různé míře intenzity, a proto je na základě těchto symptomů nelze odlišit od běžného respiračního onemocnění. Inkubační doba onemocnění je v doporučeních uvedena maximálně 14 dnů. Je známo, že nejvyšší míra úmrtnosti na onemocnění COVID-19 je u pacientů se závažným základním onemocněním a u seniorů.

 

ZÁKAZ DONÁŠENÍ A PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ KLIENTŮM SLUŽEB

Rodinní příslušníci a známí nesmí donášet uživatelům pobytových služeb jakékoliv věci, osobní předměty, jídlo apod., s výjimkou pobytové odlehčovací služby. Důvodem je zajištění ochrany klientů služeb, z možného šíření nákazy formou infikovaných předmětů. Ve výjimečných případech je nutno kontaktovat vedoucí služby pro individuální a bezpečné řešení situace.

Kontaktovat klienty, umístěné v našem zařízení, je možné pouze telefonicky po předchozí domluvě.

 

Dbejte prosím veškerých nařízení. Děkujeme za pochopení.