Návštěvy v DZR Strom života od 5.12.2020

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku
Od 5.12.2020 budou umožněny návštěvy v DZR Strom života

 

 

 1. Rezervace návštěvy v domově na konkrétní čas a hodinu:

 

Informace k rezervacím návštěv na konkrétních pobytových službách v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

 

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

 1. Kdo může přijít na návštěvu a co k tomu potřebuje?
 1. Během návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna!
 2. Návštěvy jsou povoleny ve dnech: Pondělí, Středa, Pátek, Sobota, Neděle od 13:30 do 16:30 hodin.
 3. Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace na zařízení, a to na základě doporučení KHS ZK a rozhodnutí ředitelky organizace.
 4. Přijít mohou maximálně 2 osoby starší 15 let v jeden okamžik u jednoho klienta na maximálně 30 minut, za dodržení následujících podmínek:
 • osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším 48 hodin a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii), nebo
 • osoba se při vstupu do domova prokáže dokladem (originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.
 •  
 1. Kde se můžu nechat před návštěvou otestovat?
 1. Odběrové místo SSKM (slouží pouze pro návštěvy klientů domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovací pobytové služby SSKM):

 

 • adresa Velehradská 625/4, Kroměříž (vstup z Hanáckého náměstí, po vstupu v přízemí vpravo směr Klub seniorů),
 • testování probíhá ve dnech pondělí, středa, pátek od 13 do 16 hodin,
 • testování je bezplatné,
 • na testování se nemusí objednávat,
 • testovaný musí před odběrem podepsat Čestné prohlášení,
 • po provedeném testu, bude testovanému v případě negativního výsledku testu, vydán doklad pro návštěvu klienta služby SSKM.

 

 1. Jako samoplátce na obvyklých odběrových místech (nejblíže v nemocnici v Kroměříži).

Obecné informace nonstop: Mgr. Brhelová, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, návštěvu odložte.

Buďte, prosím, ohleduplní!