Návštěvy od 5. 12. 2020 - Odlehčovací služba pobytová

Odlehčovací služba pobytová

šipka Zpět na úvodní stránku

Od 5.12.2020 budou umožněny návštěvy na pobytové odlehčovací službě za splnění těchto podmínek.

1. Rezervace návštěvy v domově na konkrétní čas a hodinu:

Informace k rezervacím návštěv na konkrétních pobytových službách v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

Odlehčovací služba pobyt, Mgr. Pavla Greschnerová, tel: 720 998 430

2. Kdo může přijít na návštěvu a co k tomu potřebuje?

a)   Během návštěvy používat po celou dobu vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který lze zakoupit v lékárnách. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna!

b)   Návštěvy jsou povoleny ve dnech: Pondělí, Středa, Pátek, Sobota, Neděle od 13:30 do 16:30 hodin.

c)   Návštěvy nebudou povoleny u klientů v karanténě a v izolaci nebo v případě nepříznivé epidemiologické situace na zařízení, a to na základě doporučení KHS ZK a rozhodnutí ředitelky organizace.

d)   Přijít mohou maximálně 2 osoby starší 15 let v jeden okamžik u jednoho klienta na maximálně 30 minut, za dodržení následujících podmínek:

•    osoba se při vstupu do domova prokáže negativním výsledkem testu na přítomnost onemocnění COVID-19 ne starším 48 hodin a doloží o tom doklad (originál nebo ověřenou kopii),

nebo

•    osoba se při vstupu do domova prokáže dokladem (originál nebo ověřená kopie), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19.

3. Kde se můžu nechat před návštěvou otestovat?

a) Odběrové místo SSKM (slouží pouze pro návštěvy klientů domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovací pobytové služby SSKM):

•    adresa Velehradská 625/4, Kroměříž (vstup z Hanáckého náměstí, po vstupu v přízemí vpravo směr Klub seniorů),

•   testování probíhá ve dnech pondělí, středa, pátek od 13 do 16 hodin,

•   testování je bezplatné,

•   na testování se nemusí objednávat,

•   testovaný musí před odběrem podepsat Čestné prohlášení,

•   po provedeném testu, bude testovanému v případě negativního výsledku testu, vydán doklad pro návštěvu klienta služby SSKM.

 

b)  Jako samoplátce na obvyklých odběrových místech ( nejblíže v  nemocnici v Kroměříži).

 

Obecné informace nonstop: Mgr. Brhelová, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, návštěvu odložte.

Buďte, prosím, ohleduplní!