Návštěva radní Zlínského kraje paní Ančincové v organizaci

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku
Dne 22.12.2020 jsme v Sociálních službách města Kroměříže, p.o. přivítali milou návštěvu. V předvánočním čase k nám zavítala statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje a radní za oblast sociálních věcí a neziskového sektoru Bc. Hana Ančincová. Informovali jsme ji o poskytovaných službách, probíhajících projektech i plánech do dalšího období. Osobně navštívila sociálně terapeutické dílny Hanáček a domov pro seniory Vážany. Rovněž se zajímala o aktuální situaci spojenou s výskytem onemocnění COVID-19 v zařízeních naší organizace. Děkujeme za návštěvu