INFORMACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, VEŘEJNOST O PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KROMĚŘÍŽE, P.O. K NÁKAZE KORONAVIRU COVID - 19

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o zavedených opatřeních v rámci zařízení Sociálních služeb města Kroměříže (dále jen SSKM).

 1. Každý den probíhá monitoring situace vývoje šíření koronaviru a celková situace v České republice. Jsou sledovány a přebírány veškeré dokumenty ze strany orgánů státní správy, KHS ZK, Zlínského kraje vlády ČR a další, které jsou předávány pracovníkům organizace.
 2. Všichni klienti jsou pravidelně informováni o aktuálním situaci.
 3. Všichni zaměstnanci jsou informováni o situaci v organizaci formou IT systému Chytré organizace a formou interních porad.
 4. Rodinní příslušníci jsou informováni o aktuálním stavu formou webu organizace: www.sskm.cz , kde je modul Koronavirus. Mohou využít také telefonické a emailové kontakty pracovníků organizace a facebooku.
 5. Organizace má vytvořen dokument Opatření SSKM, z něhož vedoucí služeb čerpají při nastavování vlastních krizových plánů.
 6. Byl vytvořen Krizový štáb organizace, který se schází v případě řešení problémů a krizových situací.
 7. Každá sociální služba má vlastní krizový štáb a vytvořený krizový plán.
 8. Byla zřízena krizová informační linka tel.: 727 825 070 pro rodinné příslušníky, opatrovníky, veřejnost.
 9. Od 6. 3. 2020 je ve všech službách SSKM zákaz návštěv, a to včetně vstupu dobrovolníků, studentů na praxi, stážistů.
 10. S platností od 10. března 2020 vydávají SSKM zákaz pobytu uživatelů mimo pobytové sociální služby, tedy dovolenky u rodinných příslušníků, rekreace, vycházky apod. V případě, že rodinný příslušník nebo klient bude trvat na pobytu mimo službu a nebude rozhodnutí respektovat, musí počítat s tím, že minimálně po dobu 14 pracovních dnů od odchodu ze sociální služby, se nebude moci vrátit zpět do zařízení, z důvodu ochrany ostatních klientů a pracovníků před možnou nákazou. Před návratem zpět do služby, bude muset klient podstoupit vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem a po nástupu do služby bude umístěn na minimálně 14 dnů do samostatného pokoje, než se bude moci vrátit do svého pokoje.
 11. Rodinní příslušníci nesmí donášet uživatelům pobytových služeb jakékoliv věci, osobní předměty, jídlo apod., s výjimkou léků a osobních věcí klientů v pobytové odlehčovací službě.
 12. Preferuje se bezkontaktní styk mezi veřejností a pracovníky nebo klienty služby, například pro úhradu poskytovaných sociálních služeb. V individuálních případech lze využít bezkontaktní zóny na každém zařízení.
 13. Na základě rozhodnutí vlády ČR č. 239 s účinností od 16. 3. 2020 platí zákaz vycházení mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je pobytová služba poskytována, a to po dobu trvání nouzového stavu. Klienti se pohybují pouze v areálu domova.
 14. S platností od 17. 3. 2020 bude každý pracovník SSKM v rámci plnění si svých pracovních povinností používat ústní roušky.  Jsou dodržována pravidla zvýšené hygieny a pravidelné desinfekce.
 15. Všichni pracovníci a klienti organizace mají k dispozici dostatek ochranných a desinfekčních prostředků.
 16. Do odvolání jsou na všech sociálních službách zrušeny veškeré skupinové aktivity klientů služeb.
 17. V případě změny v ubytování klientů, z důvodu řešení překladových / izolačních pokojů, nebude docházet ke změně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby s klientem.
 18. Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví musí pobytové sociální služby, vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou v rozsahu 10 % z celkové kapacity služby. Z tohoto důvodu může dojít ke snížení komfortu u ubytování klientů služby po dobu nezbytně nutnou.
 19. V případě testování klienta služby na koronavirus budou rodinní příslušníci a opatrovníci informování, a to včetně výsledku testování.
 20. Na základě Mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví dne 29. března 2020, s platností od 30. března 2020 budou do služby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, domova pro osoby se zdravotním postižením a do pobytové odlehčovací služby přijímány osoby až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to včetně osob přeložených od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb. Nově příchozí klient je povinen se před nástupem prokázat negativním výsledkem testu na koronavirus COVID-19 ne starším než 72 hodin. Pokud o tomto nemá doklad, je povinen podepsat Čestné prohlášení. Tyto osoby, které budou následně přijaty do výše uvedených sociálních služeb, budou po dobu minimálně 14 dnů od jejich přijetí umístěny na překladové/izolační pokoje.
 21. Každý den probíhá monitoring zdravotního stavu klientů služeb. Každému klientovi je minimálně 2 x denně měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. Jakékoliv změny zdravotního stavu jsou řešeny s ošetřujícím lékařem klienta.
 22. Každý den probíhá monitoring zdravotního stavu pracovníků ve službě. Minimálně 1 x denně je pracovníkovi ve službě měřena tělesná teplota.
 23. Všichni zaměstnanci, kteří čerpali dovolenou v zemích, které byly zasaženy koronavirem, ihned nastoupili čtrnáctidenní karanténu. Zaměstnanci mají také povinnost informovat o skutečnosti, zda nebyli v kontaktu s nakaženou osobou nebo osobou v karanténě a nesmí přijít do práce, pokud mají respirační onemocnění nebo zvýšenou teplotu.
 24. Nově nastupující pracovníci se musí prokázat negativním testem na přítomnost koronaviru, případně podepsat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.
 25. Příbuzní mohou využít telefonického, elektronického spojení buď přímo s klienty, nebo s pracovníky zařízení. Můžou zasílat dopisy, fotografie formou e-mailu. Po domluvě s pracovníky lze využít spojení přes Skype na tabletech.