INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY v Domově U Moravy - duben 2021

DPS U Moravy

šipka Zpět na úvodní stránku

AKTUÁLNÍ INFORMACE – návštěvy klientů

V domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v pobytové odlehčovací službě jsou zakázány návštěvy uživatelů s výjimkou:

  • uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelné nemoci.

Testování není potřeba, pokud návštěva je realizována na základě výše uvedené výjimky.

Zákaz návštěv u výše uvedených druhů služeb se nevztahuje na třetí osobu, pokud se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu na přítomnost viru COVID-19, a to s negativním výsledkem a budou dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu během návštěvy.

Požadavek antigenního testování před návštěvou se nevztahuje na osoby, které:

  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT PCR test nebo POC antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19, přičemž 90denní lhůta se počítá ode dne odběru RT PCR testu se získáním prvního pozitivního výsledku a doloží o tom doklad,
  • absolvovaly očkování proti Covid-19 v případě dvoufázové formy druhou vakcínou a v případě jednofázové formy jednou vakcínou, doloží o tomto doklad a návštěva se uskuteční nejdříve 15 den po aplikaci vakcíny a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19.

Třetí osoby, které předkládají doklad formou SMS o absolvování RT-PCR vyšetření nebo antigenními testy na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, které proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem, podepíšou čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to zejména, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájení návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby.

  • návštěvy se předem ohlásí a jsou zaevidovány v rezervačním systému služby, přičemž je   povolena návštěva maximálně 2 osoby od 15 let u jednoho klienta ve stejný čas na dobu maximálně 30 minut,
  • během návštěvy po celou dobu používají vstupující osoby vlastní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
  • návštěvy jsou povoleny pondělí, středa, pátek, sobota, neděle od 13:30 do 16:30 hodin,
  • návštěvy v COVID zónách (izolace) nebo v bariérách (karanténa) jsou zakázány

Rezervace návštěv: telefonicky po – pá v době 7.00-15.00 hod.,

Mgr. Z.Dutkevičová, tel:  573 503 959,   725 889 641