Informace o revizi při poskytování žádostí o poskytování sociálních služeb

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

U podávání žádostí o poskytování sociálních služeb do domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem v Sociálních službách města Kroměříže dochází ke změnám.

Žádosti o poskytování sociálních služeb se doposud podávaly na jednotlivých zařízeních, o které měl žadatel zájem. Tato praxe zůstává zachována i nyní. Do seznamu žadatelů však budou zařazeni pouze ti, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje vyšší míru podpory a ocitnou se tak v nepříznivé sociální situaci. Při přijetí tak nebude rozhodovat pouze datum podání žádosti, ale také aktuální zdravotní stav a zejména žadatelova nepříznivá sociální situace.

Doposud byli senioři zvyklý si podávat žádost takzvaně do „budoucna“ s předstihem. Někteří ji měli v pořadníku i 20 let. To už v současném systému nebude možné. V evidenci budou pouze žádosti lidí, kteří nezbytnou péči aktuálně potřebují.  V rámci nového posuzování byl vytvořen bodový systém, který vyhodnotí, zda žadatel opravdu péči domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem potřebuje.

Žadatelé, kteří jsou zařazeni v evidenci již několik let, dostávají nyní dopisy, ve kterých jsou informování o tom, zda je pro ně umístění aktuální a mají o ně zájem. Pokud jsou ale plně soběstační, nepotřebují žádnou péči ani pomoc, jejich žádost bude zrušena. Revidování všech žádostí, by měly sociální pracovnice jednotlivých domovů, vzhledem k počtu evidovaných žádostí, provést nejpozději do konce února 2020. V evidenci tak budou vedeni pouze žadatelé, kteří jsou službu připraveni okamžitě využít a hlavně ji vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci potřebují.  V případě, že nabízené volné místo žadatel odmítne, bude jeho žádost z evidence vyřazena.

V případě, že bude mít člověk opět zájem o poskytování sociální služby u naší organizace a jeho zdravotní stav bude vyžadovat pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby a tuto pomoc nebude schopen si zajistit ve svém přirozeném sociálním prostředí, můžete si podat novou žádost.

V případě dotazů můžete kontaktovat sociální pracovnice jednotlivých domovů nebo vedoucí sociální pracovnici Mgr. Danu Brhelovou. Kontakty na ně naleznete na webu: www.sskm.cz