INFORMACE K VYCHÁZKÁM KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY U KAŠNY

DPS U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

STÁLE JSOU ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY U KAŠNY!

S účinností od 16.12.2020 podle Usnesení vlády ČR č. 1325 u služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v případě vycházky klienta služby mimo objekt nebo areál služby po dobu trvání nouzového stavu, musí být splněny tyto podmínky:


a)    umožněna bude vycházka klienta do 6 hodin, přičemž po návratu bude sledován jeho zdravotní stav,
b)    umožněna bude vycházka klienta nad 6 hodin za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do bariéry a do 72 hodin po ukončení vycházky, bude proveden první antigenní test, který bude opakován za další 3 až 4 dny;
c)    klient používá během vycházky vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Výše uvedené podmínky v bodě a) a b) se nevztahují na klienty:
•    kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace neuběhlo více než 90 dnů;
•    kteří absolvovali RT PCR test s negativním výsledkem a doba od výsledku odběru není delší než 5 dnů.

Vycházky nebudou umožněny klientům:
•    v případě akutní fáze onemocnění COVID-19 = klient je v izolaci;
•    v případě příznaků onemocnění COVID-19 = klienta je v bariéře;
•    v případě úzkého kontaktu s pozitivní COVID osobou = klient je v karanténě.

Děkujeme za pochopení.