Hanáček se vrací!

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Hanáček se vrací!

Jelikož se množí dotazy na opětovnou možnost docházky našich klientů do STD Hanáček, přinášíme Vám nové informace. Ministryně práce a sociálních věcí již v pátek 24. 4. 2020 informovala nás i veřejnost, že sestavila ve spolupráci s hygieniky a Asociací poskytovatelů soc. služeb plán uvolňování sociálních služeb, které byly omezeny z důvodu pandemie. Dle zmiňovaného plánu bude Hanáček znovuotevřen v pondělí 25. 5. 2020.

V souvislosti se znovuotevřením dílen nás čeká také dodržování doporučených opatření, která jsou vždy v souvislosti s jednotlivými uvolňováními vydány. Skupinové činnosti budou možné vždy v max. počtu 5 osob (1 pracovník + 4 klienti), navíc s dodržováním stálého nošení roušek (výměna během dne za roušku novou) klientů a pracovníků pravidelného mytí a desinfekce rukou, a také dezinfekce všech předmětů, s nimiž klienti pracují, dodržování odstupu min. 1,5 m mezi klienty, včetně převlékání v šatně a uložení (zavěšení oděvů) dostatečně daleko od sebe, a to v průběhu všech činností. O dalších podrobnostech a změnách budou klienti STD Hanáček informováni telefonicky.

Tento plán byl vypracován a schválen v rámci vnitřních procesů  MPSV a byl projednán dne 21. 4. 2020 na Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinou MZ-Karanténa. Bude průběžně aktualizován a pozměňován dle vývoje epidemiologické situace v ČR.

Těšíme se brzké shledání s Vámi!