Důležité sdělení

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku
vycházky klientů služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem od 22. 12. 2020

S účinností od 22.12.2020 na základě Usnesení vlády ČR č. 1370 u služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v případě vycházky klienta služby mimo objekt nebo areál služby po dobu trvání nouzového stavu, musí být naplněny tyto podmínky:

  1. vycházka klienta bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu do domova bude umístěn do bariéry a do 72 hodin po návratu do služby mu bude proveden první antigenní test, který bude opakován za další 3 až 4 dny;
  2. klient používá během vycházky vlastní respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.