Důležité informace pro rodinné příslušníky

DPS U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

INFORMCE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY KLIENTŮ

 

 

Od 25. 5. 2020 budou v Domově pro seniory U Kašny umožněny návštěvy u klientů, za dodržení všech povinných níže uvedených opatření:

 

  • návštěvy budou umožněny každý den v době od 13. 00 do 16. 30 hodin

a budou vcházet pouze budovou číslo 3,

 

  • každé návštěvě bude před vstupem do budovy změřena tělesná teplota

 

  • v jeden okamžik mohou jednoho klienta navštívit 2 osoby na dobu maximálně 30 minut      rodinní příslušníci klientů se sami mezi sebou dohodnou, kdo a který den svého příbuzného navštíví,

 

  • každý návštěvník se zapíše do evidence (v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce), s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta zapsání do evidence nahrazuje čestné prohlášení návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem,

 

  • návštěva musí mít ochranný prostředek   →   roušku,

 

  • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou,

 

  • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,

 

  • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry.

 

Od 25. 5. 2020 lze také donášet a předávat věci klientům.