CHŮVIČKY - NOVÁ TERÉNNÍ SLUŽBA - ZAČÍNÁME !!! 1.4.2019!!!

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Nová služba Chůvičky usnadní péči o zdravotně postižené v domácím prostředí

 

Tiskové zprávy

Sociální služby města Kroměříže začnou od dubna nově poskytovat terénní odlehčovací službu Chůvičky, která je určená lidem vyžadujícím podporu a péči v domácím prostředí. „Pracovníci sociální služby budou zajíždět přímo do domácností a zajišťovat péči osobám v jejich přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí a ve kterém se cítí nejlépe,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.

 

Chůvičky tvoří tým kvalifikovaných pracovníků v přímé péči, včetně podpory sociálního pracovníka. „Všichni pracovníci respektují osobnost uživatele, veškerou činnost směřují k podpoře a pomoci uživatelům a jejich pečujícím. Podporují pečující osoby tak, aby mohly i nadále o své blízké pečovat, a přitom neztrácely kontakt s běžným společenským prostředím. Díky Chůvičkám si tak mohou od péče „odpočinout“ a věnovat se jiným aktivitám podle svých potřeb,“ dodala Klučková.

Služby se poskytují osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, stáří nebo chronického onemocnění a o které je pečováno v domácím prostředí. Sociální služba je určena nejen dospělým osobám, ale také dětem od devíti let. Provozní doba poskytované služby je od 6:00 do 20:00, a to včetně víkendů a svátků.

Chůvičky zajišťují služby uživatelům na základě vzájemného písemného smluvního vztahu, který stanovuje individuálně nastavená pravidla poskytování služby, s nimiž je uživatel seznámen. Výše úhrady za službu je 130 korun za hodinu. Pokud péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

„Tato nová služba by měla být první vlaštovkou z plánovaných služeb, kterými chce organizace podpořit osoby pečující o své blízké v domácím prostředí, včetně rodin s dětmi se zdravotním postižením,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka s tím, že do budoucna je plánován vznik služby denního stacionáře pro osoby s těžkým zdravotním postižením a pobytové odlehčovací služby pro děti se zdravotním postižením.