Aktuální informace pro rodinné příslušníky

DPS U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

INFORMCE PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ

v Domově pro seniory U Kašny

PLATNÉ OD 1. 9.2020

 

 

  • návštěvy u klientů domova jsou umožněny každý den v době

od 13. 00 do 16. 30 hodin

 

  • návštěvníci vchází pouze budovou číslo 3,

 

  • jednoho klienta mohou navštívit ve stejnou dobu 2 osoby

rodinní příslušníci klientů se sami mezi sebou dohodnou,

kdo a který den svého příbuzného navštíví,

 

  • každý návštěvník se zapíše do evidence (v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce), s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta zapsání do evidence nahrazuje čestné prohlášení návštěvy o tom, že osobě vstupující do objektu domova, nebyla nařízena karanténa

a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem,

 

  • návštěvník nesmí mít žádné příznaky onemocnění,

 

  • návštěvník musí mít ochranný prostředek   →   roušku,

 

  • při vstupu do objektu musí každá osoba provést desinfekci rukou

a projít desinfekční zónou,

 

  • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry.