Aktuální informace pro návštěvy DpS U Kašny

DPS U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

INFORMACE  PRO  NÁVŠTĚVY

 

Zákaz návštěv v DpS U Kašny od 6. 3. 2021

 s vyjímkou

 

  • Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  •  v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění Covid - 19, přičemž 90denní lhůta se počítá ode dne odběru RT PCR testu se získáním prvního pozitivního výsledku a doloží o tom doklad 
  • absolvovaly očkování proti Covid-19 v případě dvoufázové formy druhou vakcínou a v případě jednofázové formy jednou vakcínou, doloží o tomto doklad a návštěva se uskuteční nejdříve 15 den po aplikaci vakcíny a očkovaná osoba nejeví příznaky onemocnění COVID-19.

 

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu po předchozí telefonické

objednávce do rezervačního kalendáře

  • PONDĚLÍ, ve STŘEDU, v PÁTEK, v SOBOTU a v NEDĚLI v době od 13. 30 do 16. 30 hod.
  • a po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 

Návštěva nebude umožněna u uživatelů (s výjimkou osob v terminálním stadiu):

  • s akutním onemocněním Covid-19
  • umístěných v izolaci nebo v karanténě.

 

NÁVŠTĚVY JSOU ZAKÁZÁNY DĚTEM DO 15 LET.

                

Informace k rezervacím návštěv

pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod.

Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

 

Ostatní informace na telefonu 774 771 055.