Aktuální informace pro návštěvy DpS U Kašny

DPS U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

INFORMACE  PRO  NÁVŠTĚVY

 

Na základě usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 10. 1. 2021

 

dochází v DpS U Kašny s platností od  4. 1. 2021

k zákazu návštěv

s vyjímkou

 

  • Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad
  •  osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění   COVID-19 a doloží o tom doklad.
  • Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu po předchozí telefonické

objednávce do rezervačního kalendáře

  • PONDĚLÍ, ve STŘEDU, v PÁTEK, v SOBOTU a v NEDĚLI v době

         od 13. 30 do 16. 30 hod.

  • po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,

a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

  • Návštěva nebude umožněna u uživatelů (s výjimkou osob v terminálním stadiu):
  • s akutním onemocněním Covid-19
  • umístěných v izolaci nebo v karanténě.

 

  • Návštěvy zakázány pro osoby mladší 15 let!

 

Informace k rezervacím návštěv

pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod.

Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

 

Ostatní informace na telefonu 774 771 055.