AKTUÁLNÍ INFORMACE - Domov U Moravy

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku
OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY U MORAVY

 

OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY U MORAVY

Děkujeme všem příbuzným klientům, jejich známým a přátelům za dodržování níže uvedených nastavených opatření z důvodu ochrany zdraví vašich blízkých – našich klientů

Uvedená pravidla nařízená ředitelkou SSKM, jsou na základě usnesení vlády č. 555 ze dne 18. 5. 2020 pro návštěvy vstupující do objektů domovů povinná a musí je dodržovat.

Pravidla pro návštěvy:

 • návštěva každý den od 13 do 16:30 hod
 • návštěva 2 osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut 
 • každá návštěva se musí předem ohlásit – zvoňte na zvonek vlevo u vchodových dveří
 • návštěva musí mít ochrannou roušku
 • každé návštěvě bude před vstupem do zařízení změřena teplota bezdotykovým teploměrem,
 • při vstupu do objektu musí osoba provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami min 2 m
 • zapsání návštěvy (zapsat se musí každá osoba, v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby) do evidence, s uvedením jména, příjmení, telefonního kontaktu, jména navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy, -zapsání do evidence nahrazuje čestné prohlášení o bezinfekčnosti osoby vstupující do objektu domova, že osobě nebyla nařízena karanténa a nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu domova                                                                                                                 
 • návštěva v zařízení nebude umožněna osobám:
  • u nichž bude změřena teplota vyšší než 37 °C
  • pokud nevyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ZAPSÁNÍ DO KNIHY NÁVŠTĚV)
 • návštěva nebude umožněna u klienta
  • s akutním respiračním onemocněním nebo zvýšenou teplotou nad 37 °C
  • umístěného v bariérovém, izolačním pokoji