AKTUÁLNÍ INFO - DOZP Barborka - AKTUALIZACE

DOZP Barborka

šipka Zpět na úvodní stránku

Přinášíme Vám aktuální informace týkající se návštěv v DOZP Barborka - aktualizace ke dni 21. 5. 2020

Změny platné od pondělí 25. 5. 2020:

1) Budou povoleny návštěvy klientů v zařízení a odlehčovacích službách při dodržení níže uvedených podmínek (do odvolání):
          - návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut,
          - návštěva je možná každý den mezi 13:00 a 16:30 hod,
          - návštěva bude mít povinnost se zapsat do knihy evidence pro každé oddělení a pavilony, zapsat se musí každá osoba,
            v případě nezletilé osoby zapsání provede zákonný zástupce nezletilé osoby,
            do knihy je nutné zapsat jméno, příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy
            a podpisem stvrdit svou bezinfekčnost (osobě nebyla nařízena karanténa, nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem),
          - návštěva musí mít ochranné prostředky - rouška,
          - návštěvě bude při vstupu změřena teplota bezkontaktním teploměrem,
          - při vstupu do objektu musí návštěva provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou,
          - návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby,
          - návštěvám se doporučuje dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami, minimálně 2 m,
          - návštěvám se doporučuje využívat pro návštěvu venkovní prostory v areálu zařízení.

Před plánovanou návštěvou je nutné kontaktovat pracovníky a ujistit se, zda je návštěva opravdu možná.
Návštěva nebude umožněna:
          - u klienta, který bude mít akutní respirační onemocnění nebo zvýšenou teplotu nad 37°C,
          - u klienta, který bude umístěn v bariérovém či izolačním pokoji nebo v COVID zóně,
          - u klienta, který bydlí na vícelůžkovém pokoji, který je v bariérovém přístupu,
          - navštěvujícím osobám, jimž bude naměřena teplota vyšší než 37°C,
          - navštěvujícím osobám, které nepotvrdí svou bezinfekčnost v knize evidence.

S výše uvedenými pravidly bude návštěva seznámena také při vstupu do budovy zařízení.

2) Klienti DOZP Barborka mohou odjíždět na návštěvy domů za splnění níže uvedených podmínek:
          - před návratem zpět do služby musí klient/opatrovník vyplnit Čestné prohlášení o tom, že mu není nařízena
            karanténa nebo že nebyl ve styku s osobou nakaženou koronavirem,
          - u klienta bude zřízen bariérový přístup se zvýšeným sledováním zdravotního stavu po dobu
            minimálně 1 týdne (tzn. měření teploty, sledování změn zdravotního stavu apod.) a o tomto
            bude pořízen pracovníky služby záznam v dokumentaci klienta.

3) Bude možné donášet a předávat věci klientům pobytových sociálních služeb.
 

Dbejte prosím všech podmínek a doporučení.

Sledujte naše stránky a aktuality v masmédiích, které se mohou měnit z hodiny na hodinu. O aktuálních informacích Vás budeme dále informovat.