Aktualizace - Povolení návštěv na odlehčovací službě

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku

Změny platné od pondělí 25. 5. 2020:

Budou povoleny návštěvy klientů na odlehčovací službě při dodržení níže uvedených podmínek (do odvolání):

 • každá návštěva se musí předem ohlásit - telefonicky nebo emailem
 • návštěva je možná každý den mezi 13:00 a 16:30 hod
 • návštěva 2 dospělých osob v jeden okamžik u jednoho klienta na dobu maximálně 30 minut
 • návštěvám je doporučeno dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry
 • návštěva musí mít ochranné prostředky - rouška
 • při vstupu do objektu musí návštěva provést desinfekci rukou a projít desinfekční zónou
 • návštěvě bude při vstupu na vrátnici změřena teplota bezkontaktním teploměrem
 • návštěva bude mít povinnost se zapsat do knihy evidence - do knihy je nutné zapsat jméno, příjmení, telefonní kontakt, jméno navštíveného klienta, čas příchodu a odchodu návštěvy a podpisem stvrdit svou bezinfekčnost (osobě nebyla nařízena karanténa, nebyla ve styku s osobou nakaženou koronavirem)
 • návštěvám se doporučuje využívat pro návštěvu venkovní terasu či areál zařízení
 • v případě návštěvy na vícelůžkovém pokoji, musí být zajištěno oddělení návštěv mezi klienty paravánem
 • pokud je to možné, klient používá roušku
 • návštěvy nemohou používat sociální zařízení v objektu služby

Návštěva nebude umožněna:

 • u klienta, který bude mít akutní respirační onemocnění nebo zvýšenou teplotu nad 37°C
 • u klienta, který bude umístěn v bariérovém či izolačním pokoji nebo v COVID zóně
 • u klienta, který bydlí na vícelůžkovém pokoji, který je v bariérovém přístupu
 • navštěvujícím osobám, jimž bude naměřena teplota vyšší než 37°C
 • navštěvujícím osobám, které nepotvrdí svou bezinfekčnost v knize evidence