Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

Inovativní přístup k práci s osobami s diagnostikovanou demencí v Kroměříži

Přečíst nahlas

 

 

logo_opz.jpg (JPG 500x104px )

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost

 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015185

 

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 

Prioritní osa:

Sociální začleňování a boj s chudobou

 

Investiční priorita:

03.2.63 – Zlepšování přístupu k dostupným udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

03.2.63.1 – Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

 

Období realizace:

04/2020 – 09/2022

 

Celkový rozpočet:

7 771 047,50 Kč

 

Stručný obsah:

Projekt bude realizován ve stabilní organizaci, ta bude jeho výstupy nabízet poskytovatelům v okolí. Zaměří se na podporu uživatelů postižených demencí v 5 zařízeních. Bude se věnovat analýze situace, zapojování nových přístupů, na něž budou reagovat metodiky a inovace, které otestujeme. Zajistíme vzdělání pracovníků. V zájmu uživatelů více zapojíme jejich okolí a využijeme informační technologie.  Chceme začít rozmotávat "Alzheimerův uzel".

 

Cíle projektu:

CÍLEM PROJEKTU JE ZVÝŠIT KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE VE SMYSLU ZKVALITNĚNÍ PRÁCE S OSOBAMI S DEMENCÍ V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH V ZAŘÍZENÍCH  SSKM.

 

Naplnění cíle znamená, že v organizaci bude plně zaveden respektující přístup ke klientům a snaha o akceptování a naplňování jejich potřeb. Tento přístup klientům umožní spokojený a co nejpozitivnější život v zařízeních. Postupné dosahování cíle bude využívat jednak možnosti zapojení nejnovějších poznatků a techniky, chceme ale, aby metodika a technika sloužila jako nástroj k uspokojování potřeb klientů, nikoliv jako bariéra. Budeme maximálně využívat pochopení a lidskost, navazovat udržitelné vztahy s klienty a jejich rodinami a podporovat dobrou spolupráci a atmosféru v zařízení i komunitě. Chceme se poctivě vracet k využívání prvků "zdravého selského rozumu", respektu, úcty a spolupráce. (Tento přístup již zavádíme a výsledky jsou pozitivní, i když zatím dílčí.) O klienty bude pečovat vzdělaný personál, který má potřebné znalosti a kompetence, ale i motivaci a podporu. Lépe propojíme svět lidí s demencí se světem komunity. Vytvoříme bezpečné, pozitivní prostředí, v němž jsou respektována specifika klientů, vítáni jejich příbuzní a přátelé, nabízena jim metodická, osobní i technická podpora. Rodinám i široké veřejnosti umožníme pochopit, jak nejistě se v některých situacích může dementní člověk cítit.

 

Cílové skupiny:

V SSKM pracuje v přímé péči 210 pracovníků sociálních služeb. Ti budou mít příležitost zvýšit svoji kvalifikaci a dosáhnout vyšší míry vzdělání a odbornosti, rozvíjet svou potenciál v řešených oblastech a získané dovednosti uplatňovat v praxi. Budou se moci lépe zapojit do péče o osoby s diagnostikovanou demencí - klienty SSKM, což jim dále umožní rozvíjet svou profesionalit a cítit se v práci (a na celém pracovním trhu) jistější.

 

Budou lépe rozumět potřebám klientů, budou schopni řešit problematické situace vyplývající z jejich jednání, budou schopni přiměřeně komunikovat s rodinami klientů. Budou se moci zapojit (dobrovolně) do práce expertních skupin a využívat nabídku spolupráce členů poloformálních skupin sympatizantů v návaznosti na potřeby klientů.

 

Aktivity projektu:

V rámci klíčové aktivity bude zahájena práce realizačního týmu. Tým bude sestaven, budou konstruovány expertní týmy a bude zahájen výběr dodavatelů služeb. Současně bude zahájena podrobná analýza používaných postupů, metod, ale i motivace a přístupů v jednotlivých zařízeních, budou definovány potřeby a silné a slabé stránky. Na základě výsledku bude aktualizován plán rozvoje organizace i jednotlivých zařízení v oblasti práce s klienty s demencí.

 

Vznikne:

  • Společná analýza situace v zařízení, problémů a potřeb
  • Plán rozvoje doplněný o dílčí plány pro jednotlivá zařízení
  • Návrh inovačních aktivit a harmonogram jejich testování ve 3 zařízeních (DZR) a pilotáže (5 zařízení včetně DpS a DZP).
  • Návrh (rámcový scénář) 2 odborných videospotů
  • Koncept pointů pro využívání videoprocházek Kroměříží (zařízení testovacího místa ve 3 DZR - bezpečný chodící pás u plátna s dataprojektorem, který bude promítat příslušnou procházku).
  • Rámcový obsah a schéma videoprocházek
  • Harmonogram vzdělávání
  • Návrh rámcové architektury mobilních aplikací

 

Kontaktní osoby:

PhDr. Jana Pšejová

manažer projektu, řízení

Tel: +420 602 783 297

E-mail: psejova@sskm.cz

 

Ing. Pavlína Cveková

manažer projektu, řízení

Tel: +420 722 942 948

E-mail: cvekova@sskm.cz

 

Martin Šípek

manažer projektu, metodik

Tel: +420 721 44 00 11

E-mail: sipek@sskm.cz

 

Facebook:

https://www.facebook.com/alzheimeruvuzel

 

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCXgE2ZVyN-Thtc-HLa60grg

 

Metodické materiály vypracované v rámci projektu Alzheimerův uzelPřiložené soubory


 Navigace