Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Název loga
A-   |   A   |   A+

VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ - Domov pro seniory U Kašny

Přečíst nahlas

Sociální služby města Kroměříže, p. o. vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa               

VEDOUCÍ ZAŘÍZENÍ

(vedoucí Domova pro seniory U Kašny)

 

Hledáme člověka, který povede Domov pro seniory U Kašny. Vedoucí této sociální služby zastřešuje chod celého domova, řídí, vede a koordinuje podřízené zaměstnance a odpovídá za kvalitu poskytované sociální péče. Práce vedoucí/ho domova je velice rozmanitá a smysluplná. Zahrnuje nejenom běžné provozní činnosti domova, ale spoluvytváří láskyplné prostředí pro smysluplný a plnohodnotný život klientů.  

 

Co čekáváme

 • vysokoškolské vzdělání, min. v bakalářském studijním programu   
 • praxe v sociální práci, v sociálních službách výhodou   
 • profesní zkušenosti na vedoucím pracovním místě výhodou; očekáváme manažerské dovednosti jako jsou plánování, kontrola nebo organizace 
 • dobrou znalost legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dobrá orientace v pracovněprávní problematice a v dalších předpisech zaměřených na sociální práci)
 • vynikající uživatelskou práci na počítači, samostatnost i protýmovost, schopnost sebereflexe  
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost pracovat ve stresu, spolehlivost, flexibilitu a loajalitu
 • ochotu k dalšímu sebevzdělávání   
 • řidičský průkaz sk. B
 • trestní bezúhonnost

 

Co nabízíme

 • smysluplnou a rozmanitou práci, v níž denně pomáháte druhým
 • práci, která nabízí seberozvoj; budete mít prostor pro zavádění inovací a kvality poskytované péče do praxe   
 • tým zkušených a pro práci motivovaných kolegů domova 
 • zázemí stabilní, moderní a rozvíjející se organizace 
 • pracovní poměr od 1. listopadu 2022
 • pracovní úvazek 40 hodin týdně v jednosměnném pracovním režimu
 • velmi zajímavé platové ohodnocení, 11. platovou třídu, plat stanovený dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v aktuálním znění (příloha č. 1)
 • systém dalších benefitů (příspěvky z FKSP, odměny, dotované obědy, péče o zdraví zaměstnanců, kulturní a sportovní akce aj.)  
 • 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu
 • práci v přátelském a dynamickém pracovním prostředí se zázemím ve stabilní a silné organizaci  
 • samozřejmostí je zaškolení, podpora odborného i osobního růst, možnost vzdělávání 
 • místo výkonu práce: DpS U Kašny, Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž 

 

Přihláška* musí obsahovat níže uvedené náležitosti 

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, telefonní a e-mailový kontakt 
 • datum a podpis

 

a musí být doplněna dalšími dokumenty: 

 • profesním životopisem s přehledem dosavadní praxe, odborných znalostí a dovedností
 • koncepcí rozvoje sociálních služeb v rámci zařízení Domova pro seniory U Kašny (max. rozsah 4 normostrany formátu A4)
 • výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce (originál stačí doložit při vlastním výběrovém řízení)
 • ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Všechny uvedené listiny v tištěné podobě doručte v označené obálce „Výběrové řízení – vedoucí zařízení, NEOTVÍRAT“ nejpozději do 31. srpna 2022. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel

Adresa pro doručování: Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž, ředitelka organizace Mgr. Dagmar Klučková, DiS. 

 

Další informace k výběrovému řízení poskytne vedoucí personálního a mzdového oddělení Eva Kupčíková, tel. 724 248 972, email: kupcikova@sskm.cz