Děkujeme

šipka Zpět na úvodní stránku

Děkujeme jménem našich uživatelů za finanční sponzorské dary.

Poděkování patří:

- rodině Lencových – nákup kompenzačních pomůcek
- firmě TOSHULIN, a.s. – nákup zvukové techniky a mikroportů
- panu Bohumilu Bendovi za finanční dar pro potřeby našich uživatelů
- MPO Trade s.r.o. – za pravidelnou dodávku vatelínu do aktivizačních dílen