O nás

šipka Zpět na úvodní stránku

O našem domově

Domov pro seniory Vážany je zařízení, které společně s DpS U Kašny, DpS U Moravy, DZR Strom života a DOZP Barborka tvoří Sociální služby města Kroměříže, příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je Město Kroměříž.

Služby jsou v DpS Vážany poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.

DpS Vážany zajišťuje celoroční pobytovou službu. Kapacita je 99 lůžek. V zařízení jsou 2 třílůžkové, 18 dvojlůžkových a 57 jednolůžkových pokojů s koupelnou, wc, malou kuchyňkou a balkonem. Budova je bezbariérová s možností posezení na společných balkonech, nádvoří, zahradě a blízkém parku. Dále je k dispozici televizní místnost, kaple, místnost terapie, keramická místnost, knihovna, relaxační a reminiscenční místnost, tělocvična, malý bufet a automat na teplé nápoje.

Naše poslání

Posláním domova je vytvoření prostředí splňující podmínek pro plnohodnotný a přirozený způsob života dle individuálních a zároveň reálných potřeb uživatelů.

Metody práce

Metodou sociální práce s uživateli se rozumí vhodný individuální přístup k uživatelům, vedení ke spolupráci, s ohledem na schopnosti, potřeby, zájmy a cíle uživatelů.

Cíle služby

- poskytování služby na základě individuálních potřeb
- respektování lidské důstojnosti a naplňování práv klientů
- udržení kvality života a dosavadní sítě sociálních vztahů
- přizpůsobení služeb potřebám klientů

Popis služby

Domov pro seniory zajišťuje:

- poskytování ubytování
- poskytování stravy
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmu a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady poskytování sociální služby

- respektujeme svobodu člověka a jeho lidská práva
- respektujeme individualitu a specifické potřeby uživatelů
- zachováváme partnerský rovnocenný přístup
- podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů dle jejich osobních možností
- podporujeme uživatele ve využívání místních institucí a udržování přirozené vztahové sítě
- rozvíjíme kvalitu ubytování a stravování klientů, kvalitu a estetiku prostředí
- navazujeme a prohlubujeme spolupráci s rodinnými příslušníky
- vytváříme bezpečné prostředí s ohledem na specifické potřeby uživatelů
- klademe důraz na zvyšování kvality poskytovaných služeb dalším vzděláváním pracovníků

Okruh osob

Senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V našem zařízení jsou poskytovány služby celoročně pro seniory mladší 60-80 let a starší nad 80 let.