Název loga
A-   |   A   |   A+

20.11.2021

Zákaz návštěv v Domově se zvláštním režimem U Moravy.

1.11.2021

Od 1.11.2021 o omezení návštěv, návštěvní dny jsou středa, pátek, sobota, neděle od 13:30 do 16:30

27.9.2021

Ocenění Aleny Gazdové z DPS U Kašny

20.9.2021

Zveme Vás na Den seniorů

Více novinek

Upozornění!!! Omezení návštěv

 

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice ve Zlíně a zhoršující se epidemiologickou situací ve Zlínském kraji v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19, rozhodla ředitelka organizace od 1.11.2021 o omezení návštěv v pobytových sociálních službách domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, kdy návštěvní dny jsou středa, pátek, sobota, neděle od 13:30 do 16:30 hod.

 

Od 1.11.2021 rovněž nelze provádět testování návštěv zdravotnickými pracovníky organizace na domovech. Návštěvy si tak musí zajistit testování sami.

 

Každá osoba vstupující do objektu musí předložit:

 • negativní výsledek antigenního testu (nově platnost 24 hodin) nebo
 • negativní výsledek RT PCR testu (nově platnost 72 hodin) nebo
 • certifikát o prodělaném očkováni proti onemocnění Covid-19, kdy od aplikace druhé dávky v případě dvouschématového systému uplynulo minimálně 14 dnů nebo v případě první dávky u jednoschématového systému uplynulo minimálně 14 dnů od první dávky nebo
 • prodělali prokazatelně laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

 

Podmínkou pro vstup do objektů služeb je používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95, a to po celou dobu návštěvy.

 

Bližší informace Vám poskytnou:


Nonstop linka pro obecné informace:

Mgr. Brhelová, tel: +420 727 825 070, email: brhelova@sskm.cz

 

Informace ke konkrétním pobytovým službám v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod:

 

DpS U Kašny, Mgr. Valášková Michaela, tel: 601 122 192

 

DZR Strom života, Bc. Šudřichová Veronika, tel: 722 064 402

 

DpS a DZR U Moravy, Mgr. Dutkevičová Zdeňka, tel: 725 889 641

 

DpS a DZR Vážany, Kyšnerová Šárka, DiS., tel: 720 997 361

 

DOZP Barborka, Valášková Jaroslava, DiS., tel: 702 259 723

 

OS pobyt, Mgr. Greschnerová Pavla, tel: 720 998 430

 

CHB, Mgr. Čuříková Erika, DiS., tel: 607 134 153 

 

Prosíme Vás, o dodržování uvedených opatření a v případě příznaků respiračních onemocnění, odložte návštěvu svých blízkých, až budete zcela zdraví.

 

Děkujeme.

 

 

Upozornění pro odlehčovací služby pobytovou!

 

Ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. na základě doporučení Krajské hygienické stanice ZK a aktuální epidemiologické situace rozhodla o zákazu návštěv u klientů pobytové odlehčovací služby s platností od 23. 10. 2021 do odvolání.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

S platností od 8.6.2021 na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (MZDR), jsou stále omezeny návštěvy ve službě domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby pobytové, a to tak, že návštěvu u klientů lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele prokáží, že splňují následující podmínky:

 • absolvovaly nejdéle před 7 dny před zahájením návštěvy RT PCR test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • absolvovaly nejdéle před 3 dny POC antigenní test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • prokazatelně laboratorně prodělali onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivně potvrzeného RT PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dnů (prokazuje se lékařskou zprávou),
 • na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR k použití laickou osobou s negativním výsledkem,
 • absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců dle mimořádného opatření MZDR nejdéle před 3 dny test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dokládá se potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením vstupující osoby),
 • ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 3 dny test na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (dokládá se potvrzením školy, nebo čestným prohlášením vstupující osoby či zákonného zástupce),
 • mají vystavený národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (mimo ČR v anglickém jazyce) a jsou bez zjevných příznaků onemocnění Covid-19 a doloží, že:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudodávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců.

 

Stále platí povinnost dodržovat další opatření služby, včetně používání respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po celou dobu návštěvy uvnitř objektu.

 

Ostatní nastavená hygienická a proti epidemiologická opatření zůstávají v platnosti. Děkujeme za jejich dodržování.  Klienti a pracovníci Sociálních služeb města Kroměříže, p.o.

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace (dále jen SSKM) mohly díky dlouhotrvající stabilní situaci v nulovém počtu nově nakažených osob s onemocněním COVID 19, revidovat podmínky pro návštěvy vstupující do objektů služeb.

 

Tato dobrá situace je spojena zejména s pravidelným testováním klientů, pracovníků i dalších subjektů, které do domovů vcházejí včetně návštěv, dále očkováním klientů i pracovníků služeb a samozřejmě také díky nastaveným preventivních hygienických a epidemiologických opatření v SSKM.

18.11.2021

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace vyhlašují přijímací řízení na obsazení pracovního místa - Všeobecná sestra

1.11.2021

Přijímací řízení na obsazení pracovního místa

1.11.2021

Volné místo - všeobecná sestra

1.11.2021

Volné místo - všeobecná sestra

Více

1.10.2021

Inovativní přístup k práci s osobami s diagnostikovanou demencí v Kroměříži

Více

O nás


Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.


Číst více

Náš Facebook