Systém managementu kvality E-Qalin

Aktuality

šipka Zpět na úvodní stránku
Sociální služby města Kroměříže, p. o. mohou jako první ve Zlínském kraji začít ve svých pobytových sociálních službách zavádět systém managementu kvality E-Qalin, a to díky získání certifikátu statusu procesního manažera u 4 vedoucích pracovníků organizace.

Gratulujeme všem k úspěšnému ukončení a zisku certifikátu.