Poděkování za Domov pro seniory U Kašny

DPS U Kašny

šipka Zpět na úvodní stránku

Jménem zaměstnanců a klientů Domova pro seniory U Kašny děkujeme všem, kteří nám zcela zdarma darovali šité ochranné roušky.
Zejména děkujeme:

  • Mgr. Lence Kubišové -   snaše naší klientky,
  • paní Haně Horákové -   dceři našich bývalých klientů,
  • paní Haně Zelinkové -   mamince naší zdravotní sestřičky,
  • paní Haně Vízdalové -   učitelce z mateřské školky v Kollárové ulici.


Oceňujeme jejich nezdolatelnou píli u šicího stroje.

Alena Gazdová
vedoucí domova