Odborná konference Sociálních služeb města Kroměříže

DPS U Moravy

šipka Zpět na úvodní stránku
Ve dnech 27. 6. – 28. 6. 2018 se v Kroměříži uskutečnila odborná konference pro poskytovatele sociálních služeb, jejímž pořadatelem byly Sociální služby města Kroměříže, p. o. a společnost Gratia Futurum 913. Konference se zúčastnilo přes 330 osob z celé České republiky.

První den konference se věnoval problematice zajištění informačních systémů v sociálních službách, způsobu a možnostem vykazování statistických dat či ukazatelů. Díky prezentaci a přímé konfrontaci zástupců čtyř firem měli poskytovatelé sociálních služeb zajištěny velmi kvalitní a jasné informace. Druhý den byl věnován oblasti vykazování zdravotní péče na zdravotní pojišťovny u pobytových sociálních služeb, tzv. odbornost zdravotnického personálu číslo 913. Velmi příjemným zpestřením byla účast zástupce MPSV Ing. Dolanského, který prezentoval nejen tématiku GDPR v sociálních službách.

V rámci široké diskuse během obou dnů pak měli účastníci konference možnost zjistit další informace, které jsou spojeny se zajištěním poskytování sociálních služeb. Pro účastníky konference v Kroměříži byl zajištěn také doprovodný program, jako například návštěva Arcibiskupského zámku, prohlídka města, společná večeře apod.

Chtěla bych poděkovat všem kolegyním a kolegům ze Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., kteří se na organizování konference podíleli. Díky nim a rovněž na základě podpory města Kroměříže proběhla konference velmi úspěšně. Konkrétní poděkování patří zástupci města Kroměříže panu místostarostovi PhDr. Pavlu Motyčkovi, PhD., který společně se senátorkou České republiky Mgr. Šárkou Jelínkovou nad konferencí převzal záštitu.

 

Dagmar Klučková, ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.