Sociální péče
skutečná pomoc bližnímu v nouzi

Shlédněte video prezentaci naší organizace

Zjistit více

Sociální péče
skutečná pomoc bližnímu v nouzi

Domov pro seniory u Kašny

Zjistit více

Sociální péče
skutečná pomoc bližnímu v nouzi

Domov pro seniory Vážany

Zjistit více

Alzheimerův uzel

Zjistit více

Sociální péče
skutečná pomoc bližnímu v nouzi

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Zjistit více

Sociální péče
skutečná pomoc bližnímu v nouzi

Domov se zvláštním režimem Strom života

Zjistit více
Služby pro seniory

Služby pro seniory

Věk nesmí být překážkou krásného života v důchodovém věku. Přenechte péči o seniory nám.

Služby pro osoby se zdravotním postižením

Služby pro osoby se zdravotním postižením

Poskytujeme kvalitní sociální péči občanům, kteří ji potřebují.

Služby pro osoby s alzheimerovou chorobou

Služby pro osoby s alzheimerovou chorobou

Staráme se také o občany trpící alzheimerovou chorobou.

O nás

Sociální služby města Kroměříže

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Zjistit více
5 Počet zařízení
575 Klientů
506 Zaměstnanců
2 Ambulantní služby
2 Terénní služby
9 Pobytových služeb

Aktuality

Víte co se u nás v poslední době událo

Děkujeme

Našim partnerům a podporovatelům

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.