Úhrady

Úhrady

Podle zákona o sociálních službách nesmí úhrady za poskytování sociálních služeb překročit maximální výši stanovenou prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. V současné době jsou vyhláškou č. 505/2006 Sb. stanoveny tyto maximální sazby úhrad:

  • za ubytování v zařízeních typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, sociální rehabilitace, odlehčovací služby a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče činí maximální úhrada 210 Kč/den,
  • za celodenní stravu ve výše uvedených sociálních službách a dále v případě sociálních služeb pečovatelské služby, center denních služeb, denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen činí maximální úhrada 170 Kč/den (z toho úhrada za oběd činí max. 75 Kč);

V pobytových zařízeních sociálních služeb bude i nadále zachován zaručený minimální zůstatek z příjmů klienta (15%, respektive 25%).

Stáhněte si informace o úhradách (MS Word

Úhrady za pobyt v zařízení sociálních služeb platné od 1. 7. 2015

 

DpS U Moravy

strava

bydlení

1 den

celkem

1 den

30 dnů

1 den

30 den

Celkem

30 dnů

1L

143,-

4.290,-

199,-

5.970,-

342,-

10.260,-

1L

143,

4.290,-

189,-

5.670,-

332,-

 9.960,-

1L

143,-

4.290,-

184,-

5.520,-

327,-

 9.810,-

2L

143,-

4.290,-

184,-

5.520,-

327,-

 9.810,-

2L

143,-

4.290,-

178,-

5.340,-

321,-

 9.630,-

2L

143,-

4.290,-

172,-

5.160,-

315,-

 9.450,-

3L

143,-

4.290,-

155,-

4.650,-

298,-

 8.940,-

DpS U Kašny

1L

143,-

4.290,-

199,-

5.970,-

342,-

10.260,-

1L

143,-

4.290,-

194,-

5.820,-

337,-

10.110,-

1L

143,-

4.290,-

184,-

5.520,-

327,-

9.810,-

2L

143,-

4.290,-

180,-

5.400,-

323,-

9.690,-

2L

143,-

4.290,-

178,-

5.340,-

321,-

9.630,-

2L

143,-

4.290,-

175,-

5.250,-

318,-

9.540,-

2L

143,-

4.290,-

172,-

5.160,-

315,-

9.450,-

2L

143,-

4.290,-

166,-

4.980,-

309,-

9.270,-

3L

143,-

4.290,-

160,-

4.800,-

303,-

    9.090,-

DpS Vážany

1L

143,-

4.290,-

199,-

5.970,-

342,-

10.260,-

1L

143,-

4.290,-

189,-

5.670,-

332,-

9.960,-

1L

143,-

4.290,-

184,-

5.520,-

327,-

9.810,-

2L

143,-

4.290,-

180,-

5.400,-

323,-

9.690,-

2L

143,-

4.290,-

175,-

5.250,-

318,-

9.540,-

2L

143,-

4.290,-

166,-

4.980,-

309,-

9.270,-

3L

143,-

4.290,-

166,-

4.980,-

309,-

9.270,-

3L

143,-

4.290,-

160,-

4.800,-

303,-

9.090,-

DOZP Barborka

1L

143,-

4.290,-

194,-

5.820,-

302,-

10.110,-

1L

143,-

4.290,-

189,-

5.670,-

332,-

9.960,-

1L

143,-

4.290,-

184,-

5.520,-

327,-

9.810,-

2L

143,-

4.290,-

178,-

5.340,-

321,-

9.630,-

2L

143,-

4.290,-

172,-

5.160,-

315,-

9.450,-

2L

143,-

4.290,-

166,-

4.980,-

309,-

9.270,-

3L

143,-

4.290,-

155,-

4.650,-

298,-

8.940,-

DZR

Strom života

1L

143,-

4.290,-

203,-

6.090,-

346,-

10.380,-

1L

143,-

4.290,-

201,-

6.030,-

344,-

10.320,-

1L

143,-

4.290,-

200,-

6.000,-

343,-

10.290,-

1L

143,-

4.290,-

198,-

5.940,-

341,-

10.230,-

2L

143,-

4.290,-

198,-

5.940,-

341,-

10.230,-

2L

143,-

4.290,-

196,-

5.880,-

339,-

10.170,-

2L

143,-

4.290,-

194,-

5.820,-

337,-

10.110,-

2L

143,-

4.290,-

193,-

5.790,-

336,-

 10.080,-

3L

143,-

4.290,-

188,-

5.640,-

331,-

  9.930,-

DZR  U Moravy

1L

143,-

4.290,-

203,-

6.090,-

346,-

10.380,-

1L

143,-

4.290,-

200,-

6.000,-

343,-

10.290,-

2L

143,-

4.290,-

198,-

5.940,-

341,-

10.230,-

2L

143,-

4.290,-

196,-

5.880,-

339,-

10.170,-

3L

143,-

4.290,-

188,-

5.640,-

331,-

  9.930,-

DZR   Vážany

1L

143,-

4.290,-

203,-

6.090,-

346,-

10.380,-

2L

143,-

4.290,-

198,-

5.940,-

341,-

10.230,-

 

Upozornění: V případě nařízené diety lékařem (strava dietní, diabetická, kašovitá, speciální dietní režimy atd.) je úhrada za stravu navýšena.