O nás

Sociálně terapeutické dílny Hanáček

Jsou ambulantní službou sociální prevence, zřízenou příspěvkovou organizací – Sociální služby města Kroměříže – k 1. 1. 2018.

Služby jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

SLUŽBA JE URČENA:

  • osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením od 18 do 64 let věku

 STD HANÁČEK NABÍZÍ TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,
  • základní sociální poradenství.

Jakým činnostem se v STD Hanáček můžete věnovat?

1. V šicí dílně – práce se střihem výrobku, ruční i strojové šití, techniky barvení a zdobení látek, vycpávání hotových výrobků, háčkování.

2. V kreativní dílně – výroba přáníček, práce na pletacím stroji či tkalcovském stavu, práce s keramickou hlínou + glazování, práce s drátkem i s dřevem.

3. V dílně domácích prací - vaření, pečení, obsluha běžných domácích elektrospotřebičů (mikrovlnná trouba, kávovar, myčka, vysavač), dále pak praní a žehlení, úklidové práce.

K tomu se budeme pravidelně věnovat procvičování komunikace v obchodě, v dopravním prostředku, u lékaře. Nezapomeneme na práci s emailem, vyhledáváním na webových stránkách a správným telefonováním.

A mnoho dalšího....

Vše záleží na potřebách uživatelů, těšíme se na Vás!