Nabídka práce

Sociální služby města Kroměříže, p.o. vyhlašují výběrové  řízení na obsazení pracovního místa :

Pracovní pozice

Vedoucí zdravotního úseku    

Náplň práce

Odborné vedení a organizace práce všeobecných sester, sestavování rozpisu služeb, odpovídáte za dodržování hygienických a protiepidemiologických zásad a čistotu zařízení, odpovídáte za vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace, úzce spolupracujete s lékařem na zařízení a účastníte se jeho vizit. Zajišťujete zdravotnický materiál a dohlížíte na správné hospodaření. Spolupracujete s nutričním terapeutem a podílíte se na sestavování jídelníčku pro klienty. Provádíte hodnocení podřízených pracovníků a sledujete popř. zajišťujete jejich vzdělávání. Odpovídáte za vykazování výkonů na zdrav. pojišťovny v odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních službách.

Pracovní poměr

Od 1.12.2017

doba určitá s možností prodloužení     

Pracovní úvazek

40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim

Platová třída,

 

Dovolená

10. platová třída, (od 19.360,- dle praxe  + zákonné příplatky, dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)  po uplynutí zkušební doby osobní příplatek,

5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

Domov pro seniory U Kašny, Riegrovo nám. 159  Kroměříž

 

Požadavky pro vznik pracovního poměru

-      Vzdělání  VOŠ nebo VŠ v oboru všeobecná sestra, specializační studium výhodou, kvalita práce, flexibilita, důslednost, empatie, práce na PC, bezúhonnost, schopnost vedení pracovníků, další vzdělávání

 

Uchazeči zašlou :

Žádost a   profesní životopis, souhlas se zpracováním osobních údajů. Žádosti zasílejte  nejpozději   do  27.11. 2017 elektronicky na adresu : brazdilovasskm.cz 

 

Sociální služby města Kroměříže, p.o. vyhlašují  výběrové  řízení na obsazení pracovního místa:

 

Pracovní pozice

sociální pracovník

Náplň práce

Sociálně-právní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízeních sociálních služeb, základní sociální agenda včetně zajišťování standardní dokumentace

 

Pracovní poměr

Od 1.2.2018

doba určitá na 1 rok s možností prodloužení

Pracovní úvazek

40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim

Platová třída,

 

Dovolená

9. platová třída, platový tarif dle započitatelné praxe v oboru  Příloha č.  3 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (od 19.660,-Kč)

5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce

Domov pro  osoby se zdravotním postižením Barborka, K. Čapka 3333/2 Kroměříž

 

Požadavky pro vznik pracovního poměru

VOŠ, vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku podle zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

 

Znalost zákona o sociálních službách a zákonů souvisejících. Znalost vést základní sociální agendu, dokumentaci a znalost právní agendy, profesní vystupování.

Práce na PC, bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B

 

Uchazeči zašlou :

Žádost a profesní životopis včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nejpozději do 20.11 2017 elektronicky na adresu : mikulovasskm.cz

Uchazeči, kteří budou splňovat požadavky pro tuto pracovní pozici, budou pozváni k výběrovému řízení.