Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Projekt "Obecná škola"

Město Kroměříž poskytlo Sociálním službám města Kroměříže, příspěvková organizace účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10.000 Kč na akci "Vzpomínky – Obecná škola", realizovaná v Domově pro...Více

Hledáme nové zaměstnance, lákáme na vyšší plat

  Sociální služby města Kroměříže hledají nové zaměstnance, lákají je na vyšší plat Kroměříž (19. července 2017) – Sociální služby města Kroměříže hledají nové zaměstnance. Aktuálně potřebují...Více

Dílna Hanáček

  Dílna Hanáček usnadní osobám se zdravotním postižením v Kroměříži uplatnění na trhu práce Kroměříž (19. července 2017) – Sociální služby města Kroměříže od 1. ledna příštího roku zřídí...Více

Akce

Návštěva Květné zahrady II.

Květná zahrada v Kroměříži je útočištěm pohodlí a odpočinku. Proto jsem se rozhodli ji opětovně navštívit a znovu obdivovat její nádherné květinové skvosty upravené do abstraktních obrazců. Den...Více

Výlet na sv. Hostýn

Svatý Hostýn je kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází významné mariánské poutní místo, které jsme se rozhodli navštívit. Komplex zahrnuje chrám Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny pro...Více

Floria léto 2017

Dne 11. 8. jsme navštívili námi tak oblíbené výstaviště Floria v Kroměříži. Shlédli jsme impozantní expozici ze stovek odrůd řezaných květin vrcholného léta, tentokrát na téma „Zahrada smyslů“....Více