Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Jedeme v tom společně

Osm klientů našeho domova se rozhodlo, že budou v rámci aktivizace udržovat nejen svou fyzickou kondici, ale budou reprezentovat náš Domov pro seniory U Moravy. Zapojili se totiž do druhého...Více

Nová ředitelka Dagmar Klučková si uvědomuje, jak je práce v sociálních službách náročná

http://www.mesto-kromeriz.cz/zpravodaj/tiskove-zpravy/nova-reditelka-dagmar-kluckova-si-uvedomuje-jak-je-prace-v-socialnich-sluzbach-narocna/Více

Zrušení omezení návštěv

Od pondělí 13.2.2017 se ruší omezení návštěv na DZR Strom života.Více

Akce

Mezigenerační den

Dne 21. 3. 2017 jsme se zúčastnili Mezigeneračního dne, který se konal na Kulturním domě v Kroměříži. Jako první vystoupil Divadelní soubor Korálek, Základní a Mateřská škola KM F. Vančury,...Více

Kroměříž bez hranic

V úterý 21. 3. 2017 jsme přijali pozvání na akci Kroměříž bez hranic, jež byla pořádána pod záštitou VOŠPgS a SPgŠ Kroměříž a města Kroměříže. Vyzkoušeli jsme nejrůznější terapeutické techniky...Více

Mše svatá

Mše svatá bude probíhat v našem zařízení v dopoledních hodinách každé první pondělí v měsíci. Každý pátek v odpoledních hodinách probíhá modlení v naší kapli.  Všichni naši uživatelé mají...Více