Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Příprava procesu transformace v DOZP Barborka

Od 1.2.2018 je v DOZP Barborka za pomoci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost realizován projekt s názvem Příprava procesu transformace v DOZP Barborka. (více info zde). Více

Zákaz návštěv

Více

Změna sociální pracovnice

Od 1. února 2018 dochází ke změně kontaktů v podávání žádostí na odlehčovací službu. Nově se můžete obracet na sociální pracovnici Mgr. Pavlu Greschnerovou – tel: 573 509 537, mobil: 720 998 430,...Více

Akce

Masopust 2018

Masopustním veselím zahájili pracovníci dnešní den. Připraveno bylo spoustu kostýmů a úsměv na tvářích přítomných mluvil za vše. Sladkou tečkou byly tradiční masopustní koblížky.Více

Masopust 2018

I přes chřipkové období a omezení návštěv připravili pracovníci Domova pro Seniory U Moravy Masopustní veselí se spoustou kostýmů. Pobavili se klienti i pracovníci, což lze vyčíst z jejich...Více

Masopust 2018

Do domova k nám zavítal masopust! V průvodu jsme mohli vidět medvěda, kuchařku, pekařku, sestřičku, doktora ale i kominíka a starou cikánku. Přišli nás pobavit, zatancovat si s námi a...Více