Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Mezinárodní odborná konference

V pátek 13. října 2017 se v Domě kultury v Kroměříži uskutečnila mezinárodní odborná konference na téma zajištění pracovních pozic v sociálních službách ve Zlínském kraji. Sociální...Více

Město Kroměříž poskytlo dotaci

Město Kroměříž poskytlo Sociálním službám města Kroměříže, příspěvková organizace účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10.000 Kč na "Mezinárodní odbornou konferenci," která se uskutečnila...Více

Poděkování

Více

Akce

Hudební vystoupení

Klienti se zúčastnili hudebního vystoupení, které se konalo přímo v domově. Klientům přišli zahrát jen tak pro radost z Kroměřížské Konzervatoře. Více

Podzimní tvoření

V pátek 6. října, ač bylo venku velmi sychravé počasí, tak klienti v rámci jednoho z aktivizačních programů vytvářeli veselé podzimní dekorace plné barev. Samozřejmě nebylo vynecháno...Více

Hudební vystoupení ke dni seniorů

Mezinárodní den seniorů je věnován rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. Je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí senioři každodenně potýkat....Více