Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Jedeme v tom společně

Osm klientů našeho domova se rozhodlo, že budou v rámci aktivizace udržovat nejen svou fyzickou kondici, ale budou reprezentovat náš Domov pro seniory U Moravy. Zapojili se totiž do druhého...Více

Nová ředitelka Dagmar Klučková si uvědomuje, jak je práce v sociálních službách náročná

http://www.mesto-kromeriz.cz/zpravodaj/tiskove-zpravy/nova-reditelka-dagmar-kluckova-si-uvedomuje-jak-je-prace-v-socialnich-sluzbach-narocna/Více

Zrušení omezení návštěv

Od pondělí 13.2.2017 se ruší omezení návštěv na DZR Strom života.Více

Akce

Velikonoční besídka

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. I my si připomněli jejich význam a tradicionalismus. Veškeré přípravy jsme zhodnotili konzumací dobrot, zeleného piva, společnou debatou a...Více

Barvení vajíček

K Velikonocům neodmyslitelně patří také barvení vajec. Letos jsme využili potravinářských a gelových barev. Zábava vrcholila v okamžiku kdy jsme si odborně navlékli rukavice a s jejich pomocí jsme...Více

Návštěva "Blešáku"

Bleší trhy jsou zábavné již samotnou myšlenkou na to, jaké zboží zde bude tentokrát nabízeno. My se při pozvání zaměstnanců Stromu života dlouho nerozmýšleli a s jistotou vyrazili objevit dosud...Více