Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Poděkování

Poděkování

Naší snahou je vytvořit domov a zajistit přirozený způsob života seniorům, kteří potřebují podporu a pomoc v oblasti péče o vlastní osobu. Pokud se nám podaří dosáhnout určité...Více

Nová ředitelka Dagmar Klučková si uvědomuje, jak je práce v sociálních službách náročná

http://www.mesto-kromeriz.cz/zpravodaj/tiskove-zpravy/nova-reditelka-dagmar-kluckova-si-uvedomuje-jak-je-prace-v-socialnich-sluzbach-narocna/Více

Akce

Vzpomínkový koutek

V našem zařízení začínáme zakládat vzpomínkové retro koutky. Tyto koutky by měli našem klientům připomínat prostředí, ve kterém žili. V našem zařízení máme vzpomínkovou místnost, kde...Více

Jarmark sociálních služeb

Jarmark soc. služeb Kroměříž se uskutečnil 17. Května 2017 na náměstí v Kroměříži. V 8:00 hodin začal prodej výrobků pracovní terapie. V 9:30 začalo vystoupení uživatel domovů pro...Více

Pobyt v Budoucnosti

S mírnými obavami odjížděli někteří uživatelé na rekreaci na nové místo do Frýdlantu nad Ostravicí. Nikdo z nich nevěděl jak rekreační středisko Budoucnost a jeho okolí vypadá. Ale hned po...Více