Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Příprava procesu transformace v DOZP Barborka

V průběhu realizace projektu Příprava procesu transformace v DOZP Barborka v Kroměříži bychom Vás rádi informovali o této tématice a jednotlivých krocích, které s přípravou...Více

Školení první pomoci

Dne 3. 4. 2018 studenti 2. ročníku VOŠZ Zlín obor zdravotnický záchranář provedli školení první pomoci pracovníkům Sociálních služeb města Kroměříže. Děkujeme za výbornou praktickou prezentaci...Více

Zrušení omezení návštěv

Od 27. 3. 2018 je v DpS a DZR Vážany zrušeno omezení návštěv.Více

Akce

Mezigenerační tvoření

Naši klienti zavítali do knihovny v Kroměříži, kde se s dětmi pustili do kreativního tvoření. Klienti tak mohli předat své zkušenosti mladší generaci. Více

Vítání jara písničkou

Jako každý rok v jarním období nás navštívil v zařízení DpS Vážany p. Plachý, který si pro nás připravil pásmo písniček s jarní tématikou. Uživatelé si zazpívali a navodili si jarní...Více

Aquapark Uherské Hradiště

13.4. 2018 se vydali uživatelé DOZP Barborka do Aquaparku v Uherském Hradišti. Cesta vlakem byla příjemná a velmi rychle jim utekla. Po pošmourném ránu je Uherské Hradiště přivítalo sluníčkem....Více