Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Zrušení zákazu návštěv

Od 27.2.2018 jsou v Domově pro seniory U Kašny povoleny návštěvy.Více

Příprava procesu transformace v DOZP Barborka

Od 1.2.2018 je v DOZP Barborka za pomoci Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost realizován projekt s názvem Příprava procesu transformace v DOZP Barborka. (více info zde). Více

Zákaz návštěv

Více

Akce

MDŽ - kloboukový bál

8. březen je také známý jako Mezinárodní den žen, zkráceně MDŽ. Při této příležitosti se u nás v domově konal kloboukový bál. Mohli jsme se podívat na opravdu zajímavou módní přehlídku klobouků,...Více

Šíleně smutná princezna

Jak je již v DpS U Kašny zvykem a tradicí, tak si i letos zaměstnanci připravili pro své klienty divadelní představení. Jednalo se o pohádku Šíleně smutná princezna. Premiéra této pohádky se...Více

Slavnostní otevření sociálně terapeutických dílen Hanáček

Slavnostní otevření sociálně terapeutických dílen Hanáček aneb "Přivítejme jaro s Hanáčkem" Více