Naše poslání

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost v situaci, kde dochází vlastní síly.

 

Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříž. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob.

Aktuality

Příjem žádostí do DpS Vážany

Příjem žádostí do DpS Vážany Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Musilová- tel: 601 122 193, 573 503 762, e-mail: musilova@sskm.cz Úřední dny Pondělí 8:00 hod. – 14:45 hod. Středa 8:00 hod. -...Více

Změna v systému podávání žádostí

Sociální služby města Kroměříže, p. o. informují o změnách ve způsobu podávání žádostí o umístění do svých služeb S platností od 1. 6. 2017 dochází ke změně v systému podávání žádostí o umístění do...Více

Rozšíření služeb Senior taxi

Od 1.6.2017 je možné služeb Senior taxi využívat nejen k přepravě k lékaři, do nemocnice či na úřady; ale také na NÁKUPY. Službu je pro seniory nad 65 let nebo pro osoby se zdravotním postižením...Více

Akce

Oslava 17. výročí DpS Vážany

15. června jsme oslavili výročí založení našeho domova. Na oslavu byli pozvání hosté i z ostatních zařízení v Kroměříži. Byl připravený bohatý program, vystoupila p. Liba Rubická se svými...Více

Výlet do Kroměříže

Úterní dopoledne bylo pro některé uživatele DpS Vážany příjemným posezením u kávy a zákusku v Kroměříži v cukrárně. Nechyběla také prohlídka a procházka některých známých kroměřížských...Více

Návštěva ZOO Brno

Zoologická zahrada Brno se nachází v severozápadní části statutárního města Brna na svazích Mniší hory nedaleko přehrady. Zahrada je zaměřena hlavně na kopytníky, ale jsou zde k vidění i jiná...Více